Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

První Česko-Slovenská monografie: HUCUL

Dlouho očekávaná monografie HUCUL má za cíl zaplnit dlouholetou mezeru v edicích česko-slovenské hipologické literatury, zaměřené na původní, domácí plemena koní. Připravovaná kniha bude vytištěna na polokřídovém papíře, formátu 170 x 240 mm a v rozsahu 300 stran textů, grafů, tabulek a fotografií.

Obsah


1. OBSAH

2. PŘEDSLOV

3. FILOGENEZE A ROZŠÍŘENÍ HUCULSKÉHO PLEMENA

3.1. Historický vývoj
3.2. Počátky usměrněného chovu
3.3. Chov huculských koní v jednotlivých státech c. a k. monarchie
3.4. Chov huculů v nástupnických státech v letech 1918 – 1938
3.5. Přestavba chovů v období po r. 1945
3.6. Proces rozšíření huculských koní ve střední a východní Evropě

4. CHOV HUCULŮ

4.1. Organizace chovu
4.2. Plemenná kniha huculských koní
4.3. Chovný cíl v minulosti a v současnosti
4.4. Podpora chovů ze strany HIS
4.5. Mateřské linie
4.6. Otcovské linie
4.6.1. Kmen Gurgul
4.6.2. Kmen Goral
4.6.3. Kmen Hroby
4.6.4. Kmen Oušor
4.6.5. Další kmeny v historii chovu huculských koní

5. HUCULSKÉ PLEMENO V PROCESU ŠLECHTĚNÍ

5.1. V plemenotvorných procesech
5.2. Vliv meziliniového křížení
5.3. Plemenné znaky huculských koní
5.4. Fenomén čistokrevnosti
5.5. Komplexní reprodukční charakteristika
5.6. Vývoj základních tělesných parametrů a hmotnosti
5.7. Plemenný standard huculských koní

6. ODCHOV

6.1. Technologie
6.2. Mladé koně od ulíhnutí do 3. let
6.3. Výživa
6.4. Nároky na ošetřování
6.5. Temperament a charakter
6.6. Zdravotní stav a věk dožití

7. VÝCVIK HUCULSKÝCH KONÍ

7.1. Specifické nároky na výkonnost huculských koní v minulosti
7.2. Obecná výkonnost huculských koní
7.3. Analýza lokomočního projevu huculských koní

8. STAV CHOVU HUCULSKÝCH KONÍ V NĚKTERÝCH STÁTECH EU

8.1. Slovensko
8.2. Rumunsko
8.3. Polsko
8.4. Maďarsko
8.5. Rakousko
8.6. Německo
8.7. Česko

9. SOUHRN

9.1. V českém jazyce
9.2. V anglickém jazyce
9.3. V německém jazyce
9.4. V maďarském jazyce
9.5. Ve slovenském jazyce
9.6. V polském jazyce

10. PŘÍLOHY

10.1. Index plemenných hřebců
10.2. Věcný rejstřík

11. SEZNAM CITOVANÉ LITERATURY

© Duruttya M., 2016
Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Na její edici v r. 2017 se hledá generální sponzor
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: RED FLOWER s.r.o.