Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

Dipl. Ing. Michael Duruttya , Ph.D.

Hipolog, etolog a publicista; soudní znalec; majitel agentury pro poradenství v chovu koní (reg. HIPO-DUR).

Řídil hřebčín Muráň (550 koní plemena hucul, slovenský horský kůň a norik), hřebčín Šamorín (175 koní plemena anglický plnokrevník), hřebčín Hrabušice (150 koní plemena norik a belgik), Zoologickou zahradu – rezervaci koní plemena hucul v Košicích(35 koní); poradcem v hřebčíně Erlengrund/Erlenhof u Frankfurtu n/Mohanem (150 koní plemena anglický plnokrevník). Správcem Dostihového závodiště v Praze (Velká Chuchle).

Je autorem pěti monografií (Etológia koní z r. 1993, Kone od Muráňa z r. 2000 a Velká etologie koní vydaná v r. 2005, Malovaný svět Dr. V. Hrabánka z r. 2008, druhého, rozšířeného vydání Kone od Muráňa z r. 2008); učební pomůcky (Základy chovu koní z r. 1978), tří knižních statí, 34 vědeckých prací, dalších cca 400 odborných článků uveřejněných doma a v zahraničí resp. na webové stránce a 24 referátů přednesených na vědeckých konferencích.

Na Muráni zachránil chov koní plemena hucul a dokončil vyšlechtění nového plemene – slovenského horského koně. V Šamoríně odchoval dvě desítky vítězů klasických dostihů právě tak, jako československého “Koně století”, čtyřnásobného vítěze Velké pardubické steeple-chase Železníka. K jeho chovatelským úspěchům se také váže zrod fenomenální klisny Arva, nositelky klasické “Trojkoruny”.

Je členem Turf clubu, Československé vědecko-technické společnosti – odborné skupiny pro chov koní, Evropského združení odhadců – TEGEVOFA, Česko-slovenské etologické společnosti a Slovenského syndikátu novinářů.

Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
Dlouho očekávaná monografie HUCUL má za cíl zaplnit dlouholetou mezeru v edicích česko-slovenské hipologické literatury, zaměřené na původní, domácí plemena koní. Připravovaná kniha bude vytištěna na polokřídovém papíře, formátu 170 x 240 mm a v rozsahu 300 stran textů, grafů, tabulek a fotografií.
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: RED FLOWER s.r.o.